Regler & Villkor

Regler & Villkor

Introduktion

Dessa webbplats standardvillkor skrivna på denna sida ska hantera din användning av denna webbplats. Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverka din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, gick du acceptera alla villkor skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med någon av dessa webbplats standardvillkor.

Minderåriga eller personer under 18 år är inte tillåtet att använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Andra än innehåll du äger, under dessa villkor, IT Solutions Sverige HB och / eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter och material på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att visa det material som finns på denna webbplats.

Begränsningar

Du specifikt begränsade från alla följande

• publicera någon hemsida material i andra medier;

• försäljning, underlicensiering och / eller på annat sätt kommersialisera någon hemsida material;

• offentligt utföra och / eller som visar vilken som helst hemsida material;

• använda denna webbplats på ett sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;

• använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaren tillgång till denna webbplats;

• att använda denna webbplats som strider mot tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan skada webbplatsen, eller till någon person eller affärsenhet;

• utöva någon data mining, uppgifter skörd, uppgifter utvinna eller någon annan liknande aktivitet i relation till denna webbplats;

• att använda denna webbplats för att delta i någon reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av denna webbplats är begränsade från att åtkomst av dig och IT Solutions Sweden HB kan dessutom begränsa tillgången av dig till alla områden av denna webbplats när som helst, i absolut diskretion. Varje användar-ID och lösenord som du kan få för denna webbplats är konfidentiell och du måste upprätthålla sekretessen också.

Ditt innehåll

I dessa webbplats standardvillkor ”ditt innehåll” avses varje ljud, video text, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du IT Solutions Sweden HB en icke-exklusiv, världsomfattande oåterkallelig, sub licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera den på något och alla medier.

Ditt innehåll måste vara din egen och får inte invadera någon tredje parts rättigheter. IT Solutions Sweden HB förbehåller sig rätten att ta bort någon av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan förvarning.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”, med alla fel och IT Solutions Sweden HB uttrycka inga garantier av alla slag i samband med denna webbplats eller material på denna webbplats. Dessutom skall inget på denna webbplats tolkas som rådgivning dig.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter får IT Solutions Sweden HB, eller någon av dess tjänstemän, direktörer och anställda, ingen ska hållas ansvariga för något till följd av eller på något sätt har samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är under kontrakt. IT Solutions Sweden HB, inklusive dess styrelseledamöter, chefer och anställda kan inte hållas ansvariga för några indirekta, följdskador eller särskilda ansvar till följd av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du ersätta härmed i den utsträckning IT Solutions Sweden HB från och mot alla och / eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och kostnader som uppstår på något sätt relaterat till din bryter mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig enligt gällande lag, skall dessa bestämmelser tas bort utan att påverka de återstående bestämmelserna häri.

Variation av Villkor

IT Solutions Sweden HB tillåts att revidera dessa villkor när som helst som de finner lämpligt, och genom att använda denna webbplats du förväntas att granska dessa villkor på en regelbunden basis.

Uppdrag

IT Solutions Sweden HB får överlåta, överföra och lägga ut sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan anmälan. Men är det inte tillåtet att överlåta, överföra, eller lägga ut någon av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan IT Solutions Sweden HB och du i relation till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

ECB-Law & jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Sverige och du skickar till den icke-exklusiva jurisdiktion de statliga och federala domstolar i Sverige för att lösa eventuella tvister.