Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

På uppdrag av ITS Internetbutiker Shop vi är fast beslutna att skydda integriteten för alla våra kunder. Vi samlar bara nödvändig, grundläggande information om kunder / användare och uppgifter som är nödvändiga för företagsanvändare och information i enlighet med god affärssed och för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster. Vi ger kunderna ett val inklusive beslut om huruvida de vill ska tas bort från e-postlistor som används för marknadsföringskampanjer. All information om användare / köpare är strikt konfidentiella och är endast tillgängliga för anställda som behöver sådan information för att utföra sina arbetsuppgifter. Alla anställda Internetbutiker NonStopShop.rs (och affärspartners) är ansvariga för att respektera principerna för integritetsskydd.

Ditt konto

Om du använder ITS Shop, är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord som vid registreringen på webbplatsen. Med hjälp av sin Shop hemsida, är du ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto med ditt lösenord. Minderåriga kan använda sin butik under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. ITS Shop förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta ditt konto eller annullera en beställning om det fastställer att de brutit mot användarvillkoren. Din information som du angav vid registreringen ITS Shop kommer att användas för köp och försäljning av produkter och etablera affärskontakter och kommer inte att använda dem för andra ändamål, eller leverera dem till tredje part.